પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

ગુજરાત રાજયનાં દક્ષિણ ભાગમાં ભરપુર કુદરતિ સં૫તિથી સમૃઘ્ધ એવા ડાંગ જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત સંચાલિત આર્યુવૈદ દવાખાનાઓ તેમજ એક આર્યુવૈદ હોસ્પિટલ આવેલ છે
InstanceEndEditable